W dniu 21.09.2016 spółka PBT Zachód S.A. podpisała umowę w ramach Działania 1.1

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie kaliskim”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

Wybudowana infrastruktura umożliwi dostęp mieszkańcom powiatu kaliskiego do szerokopasmowego Internetu.

Wynajem lokali