Szanowni Państwo,

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: „RODO”) informujemy niżej co następuje.

Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe oraz teleadresowe są lub mogą być przetwarzane przez PBT Zachód Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kostrzynie (numer KRS: 0000422464, ul. Polna 1a, 62-025 Kostrzyn, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,telefon: + 48 61 897 04 50), dalej zwaną: „PBT Zachód”, będącą administratorem danych. 

Dane wyżej wymienione otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub z innych źródeł publicznie dostępnych. Przetwarzamy je wyłącznie celem kontaktu z Państwem, na podstawie zgody(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub z własnej inicjatywy, aby wykonać umowę, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także celem realizacji prawnie uzasadnionych interesówPBT Zachód, które mogą istnieć, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a PBT Zachód, tj. na przykład gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem (kontrahentem) PBT Zachód lub działa na jego rzecz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Państwa dane osobowe PBT Zachód może udostępniać zaufanym podmiotom zewnętrznym(np. spółki, osoby), świadczącym usługi i przetwarzającym dla PBT Zachód dane osobowe kontrahentów w celach wymienionych powyżej oraz organom skarbowym, organom bezpieczeństwa i policji, gdy jest to konieczne i uzasadnione.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celówokreślonych powyżej (np. czas wykonania umowy), a dłużej tylko w przypadkach uzasadnionych interesem prawnym PBT Zachód.

PBT Zachód stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjnecelem ochrony Państwa danych osobowych, a personel PBT Zachód przetwarzający dane osobowe jest należycie przeszkolony i zobowiązany do stosowania, obowiązujących w PBT Zachód procedur bezpieczeństwa oraz przepisów prawa. 

Niezależnie od powyższego każdy zainteresowany, którego dane osobowe są przetwarzane przez PBT Zachód, ma prawo do:

1.     dostępu do danych osobowych oraz informacjiczy jego dane osobowe są przetwarzane;

2.     sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;

3.     usunięcia danych osobowych;

4.     ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5.     przenoszalności danych osobowych;

6.     wniesienia skargi do organu nadzoru;

7.     sprzeciwuwobec przetwarzania danych osobowych;

8.     cofnięcia zgody, jeśli dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. 

Wynajem lokali