Aktualności

W dniu 16.02.2018 spółka PBT Zachód S.A. podpisała umowę z firmą Operator WSS sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług hurtowych na sieci POPC w powiecie kaliskim, dla projektu pt

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie kaliskim”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.
Wybudowana infrastruktura umożliwi dostęp mieszkańcom powiatu kaliskiego do szerokopasmowego Internetu.

W dniu 21.09.2016 spółka PBT Zachód S.A. podpisała umowę w ramach Działania 1.1

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie kaliskim”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

Wybudowana infrastruktura umożliwi dostęp mieszkańcom powiatu kaliskiego do szerokopasmowego Internetu.

 

W dniu 10.04.2013 firma PBT Zachód S.A. została wybrana jako wykonawca na realizację Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej w 5 obszarach inwestycyjnych na terenie Województwa Wielkopolskiego:

  • Obszar nr 1 WSS-2/12  - obejmujący powiaty: obornicki, międzychodzki, poznański i szamotulski
  • Obszar nr 2 WSS-3/12  - obejmujący powiaty: leszczyński, rawicki, wolsztyński, nowotomyski, gostyński, grodziski i kościański
  • Obszar nr 3 WSS-4/12  - obejmujący powiaty: śremski, gnieźnieński, średzki, wrzesiński, słupecki i jarociński
  • Obszar nr 4 WSS-5/12  - obejmujący powiaty: turecki, kaliski, koniński, kolski
  • Obszar nr 6 WSS-7/12  - obejmujący powiaty: krotoszyński, kępiński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski

Zakres rzeczowy Inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie około 3700 km sieci światłowodowych szkieletowych i dystrybucyjnych, a  wartość finansowa zadania to 305.015.400,00 zł brutto

Aktualnie obowiązująca wersja studium wykonalności:
http://www.szerokopasmowawielkopolska.pl/application/lib/ckfinder/userfiles/files/
Studium%20Wykonalno%C5%9Bci(1).pdf

 

 

W dniu 11.02.2014 niemiecka spółka PBTel GmbH, której jedynym właścicielem jest PBT Zachód SA, podpisała kontrakt na budowę 27 km sieci telekomunikacyjnej FTTC ( Fiber To The Curb) czyli szerokopasmowego systemu telekomunikacyjnego zakładającego umieszczenie światłowodu w bezpośrednim otoczeniu domów oraz biur. Inwestycja realizowana będzie  dla firmy Kabel Deutschland jednego z największych dostawców usług szerokopasmowych w Niemczech. Realizacja będzie miała miejsce w Monachium  i okolicach w okresie od marca 2014 do października 2014. Jest to już 4 rok zdobywania doświadczenia firmy PBT Zachód S.A w budowie różnego rodzaju najnowszych telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych w Niemczech i jednocześnie kolejny projekt realizowany przez spółkę na terenie miasta Monachium.

Wynajem lokali