TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE

PBT Zachód S.A. oprócz tradycyjnych usług, świadczy również usługi z zakresu technologii bezwykopowych, które są niezawodnym sposobem układania kabli i rur przy kolizjach z drogami, torami, ciekami wodnymi, gazociągami itp.
W swoim parku maszynowym firma posiada wiele urządzeń do wykonywania przecisków hydraulicznych firm Traktotechnik, Terma, które wykorzystujemy przy krótkich przejściach bezwykopowych. Od 2009 roku posiadamy również urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych firmy Ditch Witch, dzięki któremu możemy wykonywać długie przewierty charakteryzujące się dużą dokładnością, które głównie wykorzystywane są przy przejściach pod rzekami, szerokimi torowiskami i drogami.

Wynajem lokali