SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

Firma nasza dysponuje dużym potencjałem technicznym i ekonomicznym, który umożliwia równoległą realizację wielu dużych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci telekomunikacyjnych. Od momentu powstania firma zrealizowała szereg inwestycji telekomunikacyjnych w województwach: wielkopolskim, lubuskim, pomorskim, zachodnio-pomorskim i dolnośląskim oraz w Królestwie Danii o łącznym zakresie rzeczowym ponad:
- 860 kmotw, kanalizacji teletechnicznych,
- 270 tys. Kmpar, sieci telekomunikacyjnych,
- 1500 km linii optotelekomunikacyjnych.

Wynajem lokali